PRIVACYBELEID

Eden Creamery LLC, of 4470 W Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90027, handel drijvend onder de naam Halo Top Creamery, ("Halo Top", "ons", "onze" of "wij") vindt online privacy belangrijk. Daarom willen we je laten weten hoe we gegevens die jou als persoon kunnen identificeren (bv. je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres) ("persoonsgegevens") verzamelen, gebruiken en verstrekken. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij met online informatie omgaan en welke keuzes je kunt maken over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt als je webpagina's, website-applicaties of platforms van social media websites bezoekt die Halo Top in verband met zijn bedrijfsactiviteiten in Europa beheert of ter beschikking stelt (gezamenlijk "Websites van Halo Top" en elk afzonderlijk "Website van Halo Top"). Wij verzamelen, gebruiken en verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De vertegenwoordiger van Halo Top voor de EU, zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming, is Halo Top UK Ltd.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN

We verzamelen persoonsgegevens van je wanneer je deze vrijwillig aan ons doorgeeft via een aantal functies die op of via een Website van Halo Top beschikbaar zijn. We kunnen je bijvoorbeeld om persoonsgegevens vragen als je:

 • contact opneemt met een medewerker van onze klantenservice en een vraag stelt over onze producten, dienstverlening of over een website van Halo Top;

 • ons om informatie, dienstverlening of een ander aanbod vraagt;

 • ons vraagt om je online informatie te sturen, zoals nieuwsbrieven of updates per e-mail;

 • deelneemt aan een beoordeling, enquête, consumentenonderzoekspanel of vergelijkbare activiteiten, en

 • op andere wijze gebruik maakt van functies die een Website van Halo Top biedt en die om persoonsgegevens vragen (bijvoorbeeld de zoekfunctie voor stores).

Ook verzamelen we persoonsgegevens over jou uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals je social media-account (afhankelijk van de privacyinstellingen van jouw account). 

We gebruiken de persoonsgegevens die je doorgeeft alleen voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. 

VOOR WELKE DOELEINDEN WE JE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN WELKE WETTELIJKE GRONDSLAGEN DAARVOOR BESTAAN 

We gebruiken de persoonsgegevens die je doorgeeft:  

 • om een overeenkomst uit te voeren of stappen te ondernemen die verband houden met een overeenkomst, zoals: wanneer we je diensten en/of producten leveren, of prijzen verloten; 

 • oor zover we dit nodig hebben om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en met name om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, gebruiken we je persoonsgegevens: 

  • op jouw vragen en opmerkingen te reageren;

  • vast te stellen wat jouw behoeftes en/of voorkeuren zijn;

  • onze producten en/of diensten te verbeteren;

  • aan jouw verzoeken te voldoen, en

  • onze bedrijfsactiviteiten te beheren en aan te sturen.

Voor alle gegevensverwerking die op grond van onze gerechtvaardigde belangen – zoals hierboven beschreven – bij ons plaatsvindt, hebben we afwegingstoetsen uitgevoerd. Je kunt over elk van onze afwegingstoetsen informatie ontvangen door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde gegevens. 

 • Als je ons toestemming geeft om:

  • cookies en vergelijkbare technologieën te plaatsen overeenkomstig het onderdeel over cookies hieronder en de informatie die je ontvangt wanneer je deze technologieën gebruikt, en

  • je via Google, Facebook en Instagram marketinginformatie aan te bieden over producten en diensten waarvan wij denken dat ze je zouden kunnen interesseren. 

 Elke toestemming die je ons hebt gegeven kun je op elk moment intrekken door via de hieronder vermelde gegevens contact met ons op te nemen, of, waar dat mogelijk is, op de afmeldingslink in het marketingbericht zelf te klikken. 

 • Als antwoord op verzoeken van de overheid of onderzoek door wetshandhavingsautoriteiten. 

HOE WE JE PERSOONSGEGEVENS DELEN

De persoonsgegevens die we op Websites van Halo Top verzamelen, worden door ons niet verkocht, doorgegeven of op enige andere wijze aan derde partijen verstrekt, behalve zoals hieronder wordt beschreven. Soms zullen we je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken die ons diensten voor ons uitvoeren (zoals het hosten van websites, onderhoud, het exploiteren van een callcenter voor de klantenservice, marketing- en pr-bureaus, magazijnopslag, vervoer en logistiek). Deze entiteiten mogen de informatie uitsluitend in samenhang met de specifieke diensten die ze ons leveren, gebruiken (bv. antwoord geven op jouw vragen of opmerkingen, of een klacht onderzoeken).

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over jou hebben door te geven in het geval dat we ons bedrijf of onze bezittingen geheel of gedeeltelijk aan een derde partij verkopen of overdragen. Verder behouden ons het recht voor om persoonsgegevens voor zover dat nodig is te verstrekken als handhavende instanties erom vragen, of als dat op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijk bevel of door een overheidsinstantie van ons wordt gevraagd. Ook geven we je persoonsgegevens aan derde partijen door als we redenen hebben om aan te nemen dat het doorgeven van deze informatie noodzakelijk is om: (i) onderzoek te doen naar mogelijke overtredingen van de wet, (ii) mee te werken aan juridisch feitenonderzoek, (iii) de identiteit vast te stellen van, contact op te nemen met of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk inbreuk maakt op de gebruiksvoorwaarden van een Website van Halo Top, of (iv) onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen. Tenslotte zullen we je persoonsgegevens voor andere doeleinden verstrekken, als je ons daar specifiek toestemming voor hebt gegeven.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Websites van Halo Top kunnen links bevatten naar andere websites, die door derde partijen worden beheerd. Dergelijke websites draaien volledig onafhankelijk van onze websites, en we hebben geen controle over die websites, de beheerders daarvan, de beveiliging, hun privacybeleid of hun praktijken. Lees voordat je je persoonsgegevens aan zo'n andere website doorgeeft het privacy- en beveiligingsbeleid van die website door. 

INTERACTIEVE FUNCTIES / SOCIAL MEDIA

Als je sociale en/of andere interactieve functies gebruikt die soms op een Website van Halo Top aangeboden worden (bv. Facebook of Twitter feeds, onderdelen waarin commentaar kan worden gegeven, chatrooms, etc.), denk er dan aan dat als je je persoonsgegevens vrijwillig doorgeeft via social mediafuncties of interactieve onderdelen die op websites van Halo Top beschikbaar kunnen zijn en waarin persoonsgegevens gepost kunnen worden, deze informatie door andere internetgebruikers kan worden verzameld en gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat je ongewenste berichten ontvangt van andere bezoekers die daar posten of van andere partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie die je vrijwillig post door social mediafuncties of interactieve onderdelen te gebruiken die op websites van Halo Top beschikbaar kunnen zijn. 

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om Halo Top om een kopie van je persoonsgegevens te vragen, om je persoonsgegevens te laten corrigeren, te laten wissen of de verwerking ervan te laten beperken, en om de door jou verstrekte gegevens in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien kun je in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (met name wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om aan onze contractuele of andere wettelijke verplichtingen te voldoen en in verband met verwerking op grond van onze gerechtvaardigde belangen (zie hierboven)). 

 Zoals hierboven al is aangegeven, kun je, wanneer we je om toestemming hebben gevraagd, deze toestemming op elk moment intrekken. Als je om intrekking vraagt van je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens door Halo Top, dan heeft dit geen invloed op eventuele verwerking die op dat moment al heeft plaatsgevonden.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan je verzoek op onredelijke wijze persoonsgegevens van een andere persoon bekend zou maken, of als je ons vraagt om informatie te verwijderen die wij bewaren omdat wij daar wettelijk toe verplicht zijn of omdat wij daar dwingende gerechtvaardigde belangen bij hebben. 

Als je deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de gegevens die hieronder vermeld zijn. Als je probleem niet opgelost wordt, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming in het land waar je woont of werkt, of waar je van mening bent dat een inbreuk op de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

 Als we je persoonsgegevens nodig hebben om aan wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen, dan is het verstrekken van die gegevens verplicht: als je de gegevens niet verstrekt, kunnen we geen invulling geven aan onze contractuele relatie met jou en kunnen we niet aan de verplichtingen voldoen die ons zijn opgelegd. In alle andere gevallen kun je zelf kiezen of je ons persoonsgegevens verstrekt.

HOE LANG WE JE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Waar van toepassing bewaren we je persoonsgegevens zolang jouw bedrijf klant van Halo Top is. Als er sinds het verzenden van een bestelling naar jouw bedrijf of sinds je laatste interactie met Halo Top (waaronder met de Websites van Halo Top) vier jaren verstreken zijn, dan wissen of anonimiseren we je gegevens. De betalingsgegevens en transactiehistorie van je bedrijf vormen daarbij een uitzondering: die moeten we vanaf die datum 10 jaar bewaren. Deze periodes worden verlengd als er een rechtsvordering door jou of je bedrijf verwacht wordt of bestaat, of als we verplicht zijn om de gegevens te bewaren in verband met gerechtelijke procedures, op grond van de wet of richtlijnen voor de sector.

PRIVACY VAN KINDEREN

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van kinderen, en we verzamelen nooit opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als een kind ons al persoonsgegevens heeft verstrekt, dan kan zijn of haar ouder of verzorger contact met ons opnemen om deze informatie te laten wissen.

OVERDRACHT

Je persoonsgegevens worden doorgegeven naar rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte, waar dit soort informatie soms niet voldoende beschermd is, o.a. naar de Verenigde Staten van Amerika, waar onze servers staan, door het indienen van informatie.

We doen dit op basis van een onderlinge overeenkomst binnen de groep over de doorgifte van gegevens, waarin door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules zijn opgenomen. Met behulp van de hieronder vermelde gegevens kun je een kopie opvragen. 

COOKIES

Websites van Halo Top gebruiken (eigen en derde) cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van websitegebruikers worden geplaatst) of vergelijkbare technieken om jou van andere gebruikers van de Websites van Halo Top te onderscheiden. Op deze manier kunnen we je, wanneer je op de Websites van Halo Top rondkijkt, een hoogwaardige ervaring bieden, en zijn we in staat om de Websites van Halo Top te verbeteren.  

Op de Websites van Halo Top gebruiken we de volgende categorieën cookies:

1. Strikt noodzakelijke cookies - maximaal 13 maanden

Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren van de websites van Halo Top. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om aangemelde gebruikers te herkennen en ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot de Websites van Halo Top. Als een aangemelde gebruiker ervoor kiest om deze cookies uit te schakelen, dan krijgt die gebruiker mogelijk geen toegang meer tot alle inhoud van de Websites van Halo Top.

2. Prestatiecookies - maximaal 13 maanden

Soms worden andere cookies gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de websites van Halo Top gebruiken en om de prestaties van de websites te monitoren. Op deze manier kunnen wij een hoogwaardige ervaring bieden, door de inhoud aan de bezoeker aan te passen en eventuele problemen met de website snel op te sporen en te verhelpen. Prestatiecookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bij te houden welke pagina's het populairst zijn en te bepalen waardoor op sommige pagina's foutmeldingen optreden. 

Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc. Wij gebruiken Google Analytics om te monitoren hoe bezoekers de Websites van Halo Top gebruiken, om rapporten samen te stellen en ons te helpen de Websites van Halo Top te verbeteren. Bekijk hier het privacybeleid van Google voor meer informatie over de gegevens die Google verzamelt en hoe deze verwerkt worden. Als je niet wilt dat je gegevens aan Google Analytics worden doorgegeven, dan kun je de Google Analytics opt-out browser add-on installeren door de instructies te volgen die hier staan. Het gebruik van trackingtechnologieën van Google kun je stopzetten door hierde Google-pagina over het blokkeren van advertenties te bezoeken. 

3. Functionele cookies - maximaal 13 maanden

Functionele cookies stellen ons in staat om de voorkeuren van gebruikers te onthouden en de Websites van Halo Top zo aan te passen dat ze betere functies bieden. 

4. Doelgroepcookies - maximaal 13 maanden

Doelgroepcookies worden gebruikt om bezoekers advertenties aan te bieden en om informatie te verzamelen over het surfgedrag van gebruikers en het gebruik van de Websites van Halo Top, zodat advertenties beter aangepast kunnen worden aan de gebruikers en hun interesses. Ze worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat gebruikers een advertentie niet te vaak te zien krijgen en spelen een rol bij het meten van de effectiviteit van een reclamecampagne. 

5. Cookies van social media - maximaal 13 maanden

Door deze cookies kunnen gebruikers hun activiteiten op de Websites van Halo Top delen op social media als Facebook en Instagram (bv. als je op een "Vind ik leuk"- of een "Delen"-knop klikt die bij een onderdeel van onze Websites van Halo Top staat) – waarbij die derde aanbieders dan informatie met ons delen.

Je kunt op elk moment van gedachten veranderen Cookie-instellingen.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Als dat nodig is, informeren we je over deze wijzigingen. 

HOE JE CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Je reactie is welkom. Heb je vragen, opmerkingen of zorgen over ons Privacybeleid?

Neem dan per e-mail contact met ons op via info@halotop.com.